Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Introduktion till intensiv psykodynamisk korttidsterapi

Kursen syftar till att förmedla fördjupade teoretiska kunskaper samt utveckla grundläggande praktiska färdigheter i ISTDP.

Särskild vikt läggs vid att stärka kopplingen mellan teori, empiri och praktik. Kursen omfattar sex föreläsningar/seminarier. Första tillfället kommer fokusera på att ge en översikt av ISTDP inklusive meta-psykologi och centrala begrepp. Därefter kommer fyra tillfällen fokusera på specifika behandlingsprinciper inom ISTDP samt olika typer av interventioner. Dessa föreläsningar kommer även innehålla praktiska övningar av specifika färdigheter med hjälp av strukturerade rollspel. Det sista seminariet kommer främst användas för genomgång av examinationen, repetition och sammanfattning av kursen.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges på termin 9 eller 10 i terminsdel D.

  Kursanvisningar
  Introduktion till intensiv psykodynamisk korttidsterapi, 7,5 hp, HT 2021 (213 Kb)

  Undervisning

  Undervisning består av en blandning av föreläsningar, seminarier och praktiska övningar.

  Denna kurs ges som reguljär kurs endast om deltagarantalet är sex eller fler studenter.

  Kurskrav/obligatoriska delar:

  • samtliga undervisningstillfällen är obligatoriska.

  Undervisningen kan ske på både engelska och svenska.

  Förväntade studieresultat

  Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

  • Redovisa en fördjupad förståelse för den teoretiska basen för ISTDP samt för kopplingen mellan teori och psykoterapeutisk teknik
  • Redovisa en grundläggande förmåga att tillämpa Malans trianglar - dels för att formulera ett fokus för terapin och dels för att orientera sig i psykoterapiprocessen
  • Redovisa en grundläggande förmåga att upptäcka och arbeta med olika typer av försvar och motstånd
  • Redovisa grundläggande strategier för att identifiera och fördjupa adaptiva affekter i terapirummet
  • Redovisa en förståelse för vilka patientfaktorer det är viktigt att bedöma, dels i inledning av en terapi och dels kontinuerligt i terapiprocessen, samt hur behandlingen bör anpassas efter patientens specifika resurser och begränsningar.

  Examination

  Kursen examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift.

  Examinator

  Kursansvarig lärare: Christin Mellner, cmr@psychology.su.se (VT22), Ronald Van den Berg, ronald.van-den-berg@psychology.su.se (HT22)

  Lärare: Robert Johansson

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studieadministrationen - Psykologprogrammet
  Studievägledare för Psykologprogrammet