Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Relationsinramningsteori

Kursen ger fördjupade kunskaper i relationsinramningsteori (Relational Frame Theory; RFT).

Under kursen ges en historisk översikt av hur RFT har utvecklats, samt en översikt av olika tillämpningsområden av RFT, med särskilt fokus på kliniska tillämpningar. Kursen baseras på forskning inom området och praktiska perspektiv i vardagliga situationer och i terapisammanhang.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges på termin 9 eller 10 i terminsdel D.

  Kursanvisningar
  Relationsinramningsteori, 7,5 hp, VT 2022 (168 Kb)

  Undervisning

  Undervisning består av en blandning av föreläsningar och seminarier.

  Denna ges som reguljär kurs om deltagarantalet är sex eller fler studenter, i övriga fall som litteraturkurs. Eftersom kursen innehåller en hel del praktiska moment är samtliga undervisningstillfällen obligatoriska.

  Kurskrav/obligatoriska delar:

  a) Närvaro vid samtliga undervisningstillfällen

  b) Inlämning av diskussionsfrågor utifrån hemuppgifter mellan undervisningstillfällena.

  Undervisningen kan ske på både engelska och svenska.

  Förväntade studieresultat

  Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

  • redogöra för RFT som teoretisk bas, dess komponenter, förhållningssätt, principer och strategier
  • redogöra för hur RFT kan användas för att analysera komplexa problembeteenden samt skapa modeller för klinisk tillämpning
  • redogöra för och analysera begrepp inom området RFT
  • redovisa och värdera aktuell forskning inom området, inklusive att kritiskt kunna diskutera evidensläget för RFT, både gällande klinisk tillämpning och bakomliggande teori
  • kontrastera teori och praktik gentemot den terapiinriktning (KBT eller PDT) i vilken studenten har utbildats.

  Examination

  Kursen examineras genom en individuell skriftlig hemtentamen.

  Examinator

  Kursansvarig lärare: Christin Mellner, cmr@psychology.su.se (VT22), Ronald Van den Berg, ronald.van-den-berg@psychology.su.se (HT22)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studieadministrationen - Psykologprogrammet
  Studievägledare för Psykologprogrammet