Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Dialektisk beteendeterapi

Kursen ger en grundläggande kunskap om terapiformen Dialektisk beteendeterapi (DBT), och består av teoretisk fördjupning och praktisk tillämpning av metoden och dess behandlingsprinciper.

DBT är en form av kognitiv beteendeterapi som grundas på inlärningsteori och kognitiv teori men med särskilt fokus på emotionsteori. Kursen betonar och fördjupar specifika terapeutiska principer som acceptans- och förändringsstrategier, vilka båda ses som nödvändiga i behandlingen, ur ett funktionellt kontextualistiskt perspektiv. Kursen baseras på forskning inom området och praktiska perspektiv i vardagliga situationer och i terapisammanhang. Kursen inbegriper moment av egen färdighetsträning under och mellan undervisningstillfällena.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges på termin 9 eller 10 i terminsdel D.

  Kursanvisningar
  Dialektisk beteendeterapi, 7,5 hp, HT 2021 (179 Kb)

  Undervisning

  Undervisning består av en blandning av schemalagda föreläsningar och seminarier med praktisk tillämpning i form av övningar, rollspel, färdighetsträning och reflektionsuppgifter. Vissa förberedelseuppgifter och övningar kommer att ligga som en hemuppgift mellan mötestillfällena. Därutöver självstudier (se obligatorisk kurslitteratur).

  Vissa undervisningspass kan ske på distans, vilket framgår av kursens schema.

  Kursen ges om deltagarantalet är sex eller fler studenter.

  Kurskrav/obligatoriska delar:

  a) Närvaro vid kursens samtliga undervisningstillfällen.

  Undervisningen kan ske på både engelska och svenska.

  Förväntade studieresultat

  Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

  • redogöra för den teoretiska grunden inom DBT, dess delkomponenter, behandlingsprinciper och strategier
  • redovisa och värdera aktuell forskning inom DBT-området
  • redogöra för och ha provat på grundläggande metodfärdigheter som att inta ett dialektiskt förhållningssätt, genomföra kedjeanalyser och identifiera lösningar i form av DBT-färdigheter
  • ta ställning till och värdera DBT utifrån såväl teoretiska som praktiska perspektiv.

  Examination

  Kursen examineras genom en individuell skriftlig hemtentamen.

  Examinator

  Kursansvarig lärare: Christin Mellner, cmr@psychology.su.se (VT22), Ronald Van den Berg, ronald.van-den-berg@psychology.su.se (HT22)

  Lärare: Malin Levin

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studieadministrationen - Psykologprogrammet
  Studievägledare för Psykologprogrammet