Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kulturhistorisk översikt med inriktning mot inhemska religioner i norr

  • 7,5 hp

Kursen ger en översikt över fornnordisk, finsk, samisk och baltisk kultur, det vill säga den kulturhistoriska kontext som omger inhemska religioner i dessa områden.

Kursen omfattar studier i dessa kulturers sociala och politiska förhållanden, ekonomi och näringsliv, geografi och ekologi osv. I kursen diskuteras hur dessa kulturhistoriska aspekter interagerar med de inhemska religionerna. Dessutom diskuteras och problematiseras relevanta kulturhistoriska källor, t.ex. skriftliga och arkeologiska, liksom ortnamn och ikonografi i de aktuella kulturområdena.

  • Schema

    Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.