Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i globalisering, miljö och social förändring

Klimatförändringar och snabbt växande slumområden i storstäder är exempel på vår tids stora miljöproblem. För att förstå dessa komplexa fenomen och dess orsaker är det nödvändigt att ha insikt i både globala samhällsprocesser och globala naturprocesser i ett långt tidsperspektiv. Att kunna förklara samhälleliga strukturer bakom naturkatastrofer och varför de fattigaste oftast är de som drabbas värst av översvämningar är exempel på vad du som student inom masterprogrammet i globalisering, miljö och social förändring får lära dig.

Syfte och kunskapsmål

Programmet vänder sig till dig som har kunskaper inom antingen bio-geovetenskaper eller samhällsvetenskap och som vill utveckla ett tvärvetenskapligt synsätt för att kunna analysera globala miljö- och samhällsförändringar.

Efter att ha genomgått programmet ska studenten kunna integrera kunskaper inom de socio-ekonomiska och de bio-geo-fysiska områdena för att kunna analysera och tillämpa metoder på frågor kring globalisering, miljö och social förändring. Studenten ska kunna förklara bakomliggande strukturer och drivkrafter för globala miljöförändringar.

Innehåll och omfattning

Det första året på programmet består fyra obligatoriska kurser i följande ordning:

1 Globalisering, miljö och social förändring: introduktion.

2 Globala klimat- och miljöförändringar.

3 Urbanisering och livsmiljö.

4 Teori och metod.

Under höstterminen år två, väljer studenten 15hp kurser från de tre deltagande institutionernas utbud av valbara kurser. Upp till 15 hp kan utgöras av helt valfria kurser. Vårterminen år två utgörs av ett självständigt arbete omfattande 30 högskolepoäng.

Värdinstitution för programmet är Kulturgeografiska institutionen som samarbetar med Ekonomisk-historiska institutionen och Institutionen för naturgeografi.

Examen och arbetsmarknad

Detta masterprogram ger en bra grund för dig som vill forska eller arbeta med globala miljö- och samhällsfrågor inom myndigheter, organisationer eller internationella organ. Din styrka är att du genom denna tvärvetenskapliga utbildning kan kommunicera med olika grupper av människor som sysslar med globala miljöfrågor, och utgöra en brygga mellan olika perspektiv.