Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Masterprogram i globalisering, miljö och social förändring

Masterprogrammet i globalisering, miljö och social förändring är en tvåårig utbildning med ett tvärvetenskapligt angreppssätt på globala miljö- och samhällsförändringar.

Översvämningar, jordbävningar och torka – extrema väderförhållanden blir allt vanligare. Parallellt ser vi globala samhällsförändringar, urbanisering och växande slumområden. Masterprogrammet i globalisering, miljö och socialförändring strävar efter att ge studenterna ett tvärvetenskapligt angreppssätt för att utreda globala miljö- och samhällsförändringar. Programmet ger dig som student möjlighet att kombinera teori och praktik och du får själv ge dig ut på fält för söka svar på dina frågor.

Hur anpassar sig utsatta samhällen till ökad nederbörd och tropiska cykloner? På vilket sätt kan man förbättra sanitära förhållanden i kraftigt växande slumområden? Våra studenter studerar platser och människor världen över för att reda ut samband mellan globalisering, miljö och social förändring.

Läs vidare på programmets engelska sida.

  • Kontakt

    Huvudlärare för Masterprogram i globalisering, miljö och social förändring
    Studievägledning
    Studentexpedition