Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Belarus igår och idag

Kursen behandlar den historiska bakgrunden till dagens politiska och kulturella situation i Belarus, och diskuterar olika perspektiv på historia, kultur och språk. Särskilt fokus ligger på Belarus historia under det tidiga 1900-talet, Sovjetepoken, utropandet av en självständig stat 1991 samt dagens politiska förhållanden. Kursen vänder sig till alla som intresserar sig för Belarus och dess historia, exempelvis samhällsvetare, slavister, journalister, lärare, bibliotekarier, kulturarbetare och forskare inom andra ämnesområden.

Terminsaktuell info, schema för din kurs, etc, hittar du på kurssidan för Slaviska länder / Östeuropakunskap ==>