Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Förintelsen i polsk litteratur

Kursen behandlar skildringar av Förintelsen i polsk litteratur, skapade under och efter andra världskriget. Den syftar till att genom analys av valda poesi och prosatexter lyfta fram de berättartekniker som används i skildringar av Förintelsen mot bakgrund av de etiska debatterna kring den litterära gestaltningen av Förintelsen. Kursen riktar sig till alla som intresserar sig för skildringar av Förintelsen i polsk litteratur samt för judisk kultur och historia i Polen, exempelvis samhällsvetare, slavister, journalister, lärare, bibliotikarier, kulturarbetare och forskare inom andra ämnesområden.

Terminsaktuell info, schema för din kurs, etc, hittar du på kurssidan för Slaviska länder / Östeuropakunskap ==>