Förintelsen i polsk litteratur, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar skildringar av Förintelsen i polsk litteratur, skapade under och efter andra världskriget. Den syftar till att genom analys av valda poesi och prosatexter lyfta fram de berättartekniker som används i skildringar av Förintelsen mot bakgrund av de etiska debatterna kring den litterära gestaltningen av Förintelsen. Kursen riktar sig till alla som intresserar sig för skildringar av Förintelsen i polsk litteratur samt för judisk kultur och historia i Polen, exempelvis samhällsvetare, slavister, journalister, lärare, bibliotikarier, kulturarbetare och forskare inom andra ämnesområden.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen