Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Förintelsen i polsk litteratur

  • 7,5 hp

Kursen behandlar skildringar av Förintelsen i polsk litteratur, skapade under och efter andra världskriget. Den syftar till att genom analys av valda poesi och prosatexter lyfta fram de berättartekniker som används i skildringar av Förintelsen mot bakgrund av de etiska debatterna kring den litterära gestaltningen av Förintelsen. Kursen riktar sig till alla som intresserar sig för skildringar av Förintelsen i polsk litteratur samt för judisk kultur och historia i Polen, exempelvis samhällsvetare, slavister, journalister, lärare, bibliotikarier, kulturarbetare och forskare inom andra ämnesområden.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.