Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tjeckien: nytt land, gammal historia

  • 7,5 hp

Kursenger grundläggande kunskaper om Tjeckiens historia, idéhistoria och samhällsskick. Tyngdpunkten ligger på insikter om och förståelse av det nutida Tjeckien som ett resultat av en mer än tusenårig historisk och kulturhistorisk utveckling.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.