Tjeckien: nytt land, gammal historia, 7,5 hp

Om kursen

Kursen skall ge grundläggande kunskaper om Tjeckiens historia, idéhistoria och samhällsskick. Tyngdpunkten ligger på insikter om och förståelse av det nutida Tjeckien som ett resultat av en mer än tusenårig historisk och kulturhistorisk utveckling.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen