Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Masterprogram i samhällsplanering

Masterprogrammet i samhällsplanering är en flervetenskaplig utbildning som vänder sig till dig som vill få fördjupade kunskaper om, och för samhällsplanering i Sverige och internationellt. Programmet riktar sig både till dig som nyligen tagit din kandidatexamen och till dig som varit ute i arbetslivet och vill få nya impulser och insikter.

Samhällsplaneringen utmanas ständigt genom att såväl verkligheten som vår kunskap om och förståelse av den förändras. Det innebär att samhällsplaneringens värderingar och tillämpningar kontinuerligt måste prövas kritiskt.

Masterprogrammet i samhällsplanering är tvåårigt och leder till masterexamen inom samhällsplanering.

Läs vidare på programmets engelska sida.