Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i samhällsplanering

Samhällsplaneringen utmanas ständigt genom att såväl verkligheten som vår kunskap om och förståelse av den förändras. Det innebär att samhällsplaneringens värderingar och tillämpningar kontinuerligt måste kritiskt prövas och utvärderas. Masterprogrammet i samhällsplanering är en flervetenskaplig utbildning som vänder sig till dig som vill få fördjupade kunskaper om, och för samhällsplanering i Sverige och internationellt. Det riktar sig både till dig som nyligen tagit din kandidatexamen och till dig som varit ute i arbetslivet och vill få nya impulser och insikter. Programmet är knutet till forskningsprofilerna ”The Stockholm Urban and Regional Research Environment” och Befolkningsgeografi, migration och GIS.

Syfte och kunskapsmål

Efter programmet har du bland annat:

– förmåga att kritiskt och systemetiskt analysera information och bedöma komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och kreativt utarbeta möjliga lösningar för ”verkliga” projekt.

– förmåga att kritiskt, självständigt och identifiera och formulera frågeställningar, att planera och genomföra kvalificerade uppgifter samt att utvärdera detta arbete.

– förmåga att klart redogöra för och diskutera dina slutsatser.

– sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

– förmåga att identifiera ditt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för din kunskapsutveckling.

Innehåll och omfattning

Programmet omfattar de obligatoriska kurserna Teoretiska perspektiv på samhällsplanering, 7,5 hp, Planeringspraktiker i städer och regioner, 7,5 hp, Avancerad metod i kulturgeografi och samhällsplanering, 15 hp, och Examensarbete i samhällsplanering, 30 hp. Därutöver erbjuder programmet möjlighet att utforma utbildningen efter egna önskemål genom valbara kurser inom samhällsplanering, kulturgeografi, nationalekonomi, statistik, arkeologi, ekonomisk-historia, etnologi, geovetenskap, miljövård, sociologi och statsvetenskap. Programmet ger också möjlighet att läsa en termin vid ett universitet utomlands.

Examen och arbetsmarknad

Den tvååriga filosofie masterexamen inom huvudområdet samhällsplanering ger studenter kvalifikationer som öppnar för karriär inom processledning och kvalificerat utrednings-, utvecklings- och handläggningsarbete inom samhällsplanering på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Examen i samhällsplanering ger en god grund för studenter som vill gå vidare till forskarutbildning.