Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Masterprogram i nationalekonomi

Masterprogrammet i nationalekonomi ger dig förmågan att självständigt använda ekonomisk teori och empiriska metoder. Efter utbildningen kan du arbeta i privat eller offentlig sektor, eller söka vidare till forskarutbildning.

När du är klar med utbildningen får du en masterexamen i nationalekonomi, och du kommer att kunna arbeta i privat eller offentlig sektor på den typ av anställningar för kvalificerade analytiker och utredare som är vanliga inom regeringskansli, statliga myndigheter, finansiella företag och intresseorganisationer med mera. Du kommer att vara kvalificerad att utföra självständigt utrednings- och analysarbete samt ta del av och bedöma aktuell forskning. Du är också behörig till forskarutbildningar i nationalekonomi.

Det tvååriga programmet omfattar både obligatoriska och valbara kurser samt ett examensarbete. Undervisningen sker helt på engelska.

Till masterprogrammets engelska sida