Introduktion till kvantitativ datahantering och statistik, 7,5 hp

Om kursen

Kursen vänder sig till studenter som vill uppnå praktiska färdigheter i hanterandet av kvantitativa data och detaljerad planering av statistiska analyser och ger även grundläggande kunskap i statistik.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen