Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Introduktion till kvantitativ datahantering och statistik

Kursen vänder sig till studenter som vill uppnå praktiska färdigheter i hanterandet av kvantitativa data och detaljerad planering av statistiska analyser och ger även grundläggande kunskap i statistik.

Efter höstterminen 2022 flyttas denna kurs till att ges på vårterminen istället. Nästa gång kursen kommer att ges efter HT22 är VT24. Den kommer då att gå på halvfart i period A och B, 15/1-20/3 2024.

Kursen riktar sig till studenter som har liten eller ingen tidigare erfarenhet av att arbeta med kvantitativa data och metoder. Kursen ger en introduktion till hanteringen av kvantitativa data och till statistik genom att behandla variabelkonstruktion, databashantering, dokumentation av variabelkonstruktion och analysprocess,analysplanering och utförande av deskriptiva samt uni-/bivariata analyser.

För mer information om kursen, se den engelska sidan.