Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Mångdimensionell ojämlikhet

Kursen behandlar ojämlikhet i ett mångdimensionellt perspektiv. Den ger fördjupade kunskaper om ojämlikhet utifrån dess mångfald av sociala och kulturella former och processer och hur dessa samspelar på olika analytiska nivåer och påverkar individer och grupper

Kursen belyser ojämlikhet utifrån sociala,politiska och institutionella strukturer, meningsskapande och demografiska processer i syfte att teoretiskt utveckla en holistisk förståelse för ojämlikhetens bakomliggande krafter, konsekvenser, varaktighet, nya uttryck samt hur ojämlikhet utmanas och förändras.

Mer information om kursen finns på den engelska sidan.