Mångdimensionell ojämlikhet, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar ojämlikhet i ett mångdimensionellt perspektiv. Den ger fördjupade kunskaper om ojämlikhet utifrån dess mångfald av sociala och kulturella former och processer och hur dessa samspelar på olika analytiska nivåer och påverkar individer och grupper. Kursen belyser ojämlikhet utifrån sociala,politiska och institutionella strukturer, meningsskapande och demografiska processer i syfte att teoretiskt utveckla en holistisk förståelse för ojämlikhetens bakomliggande krafter, konsekvenser, varaktighet, nya uttryck samt hur ojämlikhet utmanas och förändras.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen