Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Masterprogram i socialantropologi

Socialantropologiska institutionen vid Stockholms universitet är en världsledande forskningsinstitution som erbjuder ett globalt och jämförande perspektiv på samtida sociala och kulturella former.

Masterprogrammet ger uttryck för institutionen engagemang att förstå människor, idéer och objekt in situ, och hur de förflyttar sig över politiska och kulturella gränser – och hur de då utmanas, förstärks eller ritas om.

Studierna speglar forskningen som bedrivs vid institutionen och kursutbudet förändras kontinuerligt för att erbjuda tidsenliga och välförankrade antropologiska perspektiv. Det är möjligt att efter överenskommelse välja specialiserade kurser från andra institutioner under första årets andra termin för att skräddarsy en individuell inriktning.

Programmets första år syftar till att ge studenterna en gedigen förståelse för samtida antropologi och dess historiska rötter. Både generella och specialiserade kurser ger studenter stöd i att formulera teoretiska och tematiska ramverk för kommande uppsatsskrivande. Undervisning sker i institutionens egna seminarierum med fokus på kontinuerlig produktion av text och seminariediskussioner utöver föreläsningar.

Programmets andra år har till största delen praktisk inriktning där studenterna utformar självständiga forskningsprojekt. Den första terminen innehåller en metodkurs parallellt med en projektdesignskurs (individual tutorial) samt 10 veckors efterföljande fältarbete i Sverige eller utomlands. Den andra terminen består av uppsatsskrivande. 

Studentgruppen på masterprogrammet är normalt sett mellan 20 och 25 studenter från Sverige och övriga världen med bakgrund i antropologi eller närliggande akademiska ämnen.

Som sökande med medborgarskap eller uppehållstillstånd i Sverige eller annat EU/EES-land ska du söka i den andra (ordinarie) antagningsomgången som öppnar i mars och stänger i april. Vänligen undvik söka i den internationella antagningsomgången som är öppen från oktober till januari.