Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Finansiell statistik

Kursen ger utökade och fördjupade kunskaper om de sannolikhetsteoretiska och statistiska begrepp och metoder som används inom ekonomisk teori, speciellt de som används inom finansiell statistik. De begrepp som behandlas mer utförligt är: sannolikhetslära, sannolikhetsfördelningar, inferens med beslutsteori, regressionsmodeller, modeller för tidsserier och prognoser, volatilitet, optioner samt datahantering med statistisk programvara.