Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Finansiell statistik

Kursen ger utökade och fördjupade kunskaper om de sannolikhetsteoretiska och statistiska begrepp och metoder som används inom ekonomisk teori, speciellt de som används inom finansiell statistik.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.