Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Introduktionskurs i R-programmering

För att kunna hantera och analysera de mängder av data som genereras i snabb takt i dagens samhälle krävs goda kunskaper i programmering. Det är absolut nödvändigt för dig som ska arbeta med data science och statistik, men programmeringskunskaper är meriterande även inom en mängd andra yrken.

Kursen riktar sig till dig som vill lära dig att analysera data i programmeringsspråket R. Du behöver inte ha några förkunskaper i programmering för att gå kursen. Under kursen lär du dig att läsa in och bearbeta flera olika typer av data. Du lär dig att utföra grundläggande dataanalyser i R samt att visualisera data i olika format och för olika tillämpningar.