Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Maskininlärning

  • 7,5 hp

Maskininlärning är metodologiskt baserat på statistisk teori men där traditionell statistik fokuserar på inferens om okända populations- och modellparametrar baserat på urval syftar maskininlärning mot att finna generaliserbara mönster huvudsakligen för att möjliggöra prediktioner. Tillämpningsområden finns bl a inom marknadsföring, finans, nationalekonomi, textanalys inom digital humaniora och samhällsvetenskap.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.