Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Maskininlärning

I denna kurs lär du dig att formulera och strukturera lösningar på praktiska maskininlärningsproblem, identifiera och estimera lämpliga maskininlärningsmodeller för prediktion och klustring, utvärdera och välja bland olika maskininlärningsmodeller och algoritmer och att implementera maskininlärningsmodeller och algoritmer i ett programmeringsspråk.

Kursen ger dig kunskap inom maskininlärning som används inom marknadsföring, finans, nationalekonomi, textanalys inom digital humaniora och samhällsvetenskap.

Du får även lära dig övervakad och oövervakad maskininlärning samt semiövervakad och aktiv inlärning. Kursen tar upp flexibel regression och klassificering, regularisering, metoder för prediktiv modellutvärdering, Gaussiska processer, klustringsalgoritmer och mixture models.

 • Kursupplägg

  Kursen läses på heltid, dagtid.

  Kursen ingår i Masterprogrammet i statistik men kan även läsas som en fristående kurs.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och datorlaborationer.

  Undervisningsspråk: Engelska.

  Kursinformation

  Övrig information för registrerade studenter finns på Athena.

  Examination

  Kunskapskontrollen sker genom skriftliga prov, individuellt och i grupp.

  Examinator

  Lärare höstterminen 2023

  Dan Hedlin

  Du hittar lärarnas mottagningstider i länken ovan. Det går bra att mejla och komma överens om en tid, om du vill träffa din lärare utanför mottagningstiden.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Lärare höstterminen 2023

  Kursansvarig

  Dan Hedlin

  Du hittar lärarens mottagningstider i länken ovan. Det går bra att mejla och komma överens om en tid, om du vill träffa din lärare utanför mottagningstiden.

  Om du har frågor kring att studera vid Statistiska institutionen, Stockholms universitet, kontakta vår studie- och karriärvägledare.