Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Multivariat analys

Kursen ger dig fördjupade kunskaper inom multivariat statistik, både teori, beräkningsteknik och tillämpningar som är användbara inom många ämnesområden. Du får en fördjupning av inferensteorin inom multivariat analys, t.ex. avseende väntevärdesvektorer och kovariansmatriser. Under kursen kommer du att använda statistisk programvara för att analysera data.

Idag är förmågan att använda statistisk programvara absolut nödvändig för en statistiker, och inom fältet multivariat analys. I den här kursen använder du programvarorna R och SAS. Matrisalgebra används genomgående i kursen tillsammans med dataövningarna, som ett verktyg för statistiskt inferens. Du kommer att få en överblick över begrepp inom matrisalgebra som är användbara för kursen. Mer utförligt behandlas: multivariat normalfördelning, multivariat variansanalys, multivariat regressionsanalys och kanonisk korrelationsanalys.

 • Kursupplägg

  Kursen läses på heltid, dagtid.

  Kursen ingår i Masterprogrammet i statistik men kan även läsas som en fristående kurs.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och övningar.

  Undervisningsspråk: Engelska.

  Kursinformation

  Övrig information för registrerade studenter finns på Athena.

  Examination

  Kunskapskontrollen sker genom skriftliga och muntliga prov.

  Examinator

  Lärare på kursen vårterminen 2023

  Kursansvarig

  Tatjana von Rosen

  Du hittar Tatjanas mottagningstider i länken ovan. Det går bra att mejla Tatjana och komma överens om en tid, om du vill träffas utanför mottagningstiden.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Om du har frågor kring kursen, kontakta kursansvarig lärare:

  Lärare på kursen vårterminen 2023

  Kursansvarig

  Tatjana von Rosen

  Du hittar Tatjanas mottagningstider i länken ovan. Det går bra att mejla Tatjana och komma överens om en tid, om du vill träffas utanför mottagningstiden.

   

  Om du har frågor kring att studera vid Statistiska institutionen, Stockholms universitet, kontakta vår studie- och karriärvägledare