Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Multivariat analys

 • 7,5 hp

Kursen ger dig fördjupade kunskaper inom multivariat statistik, både teori, beräkningsteknik och tillämpningar som är användbara inom många ämnesområden. Du får en fördjupning av inferensteorin inom multivariat analys, t.ex. avseende väntevärdesvektorer och kovariansmatriser. Under kursen kommer du att använda statistisk programvara för att analysera data.

Idag är för mågan att använda statistisk programvara absolut nödvändig för en statistiker, och inom fältet multivariat analys. I den här kursen använder du programvarorna R och SAS. Matrisalgebra används genomgående i kursen tillsammans med dataövningarna, som ett verktyg för inferens. Du kommer att få en överblick över begrepp inom matrisalgebra som är användbara för kursen. Mer utförligt behandlas: Matrisalgebra och multivariat normalfördelning. Konfirmativ faktoranalys. Multivariat variansanalys. Diskriminantanalys. Strukturekvationsmodeller.

 • Kursupplägg

  Kursen läses på heltid, dagtid.

  Kursen ingår i Masterprogrammet i statistik men kan även läsas som en fristående kurs.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och övningar.

  Undervisningsspråk: Engelska.

  Kursinformation

  Övrig information för registrerade studenter finns på Athena.

  Examination

  Kunskapskontrollen sker genom skriftliga och muntliga prov.

  Examinator

  Lärare på kursen vårterminen 2020

  Kursansvarig

  Tatjana von Rosen

  Du hittar Tatjanas mottagningstider i länken ovan. Det går bra att mejla Tatjana och komma överens om en tid, om du vill träffas utanför mottagningstiden.

  Övningslärare

  Azadeh Chizarifard

 • Kontakt

  Om du har frågor kring kursen, kontakta kursansvarig lärare:

  Lärare på kursen vårterminen 2020

  Kursansvarig

  Tatjana von Rosen

  Du hittar Tatjanas mottagningstider i länken ovan. Det går bra att mejla Tatjana och komma överens om en tid, om du vill träffas utanför mottagningstiden.

  Övningslärare

  Azadeh Chizarifard

  Om du har frågor kring att studera vid Statistiska institutionen, Stockholms universitet, kontakta vår studie- och karriärvägledare: Jenny Rosen.