Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Socialt arbete I: Introduktion till kunskapsfältet

Under termin 1 läser du kursen Socialt arbete I: Introduktion till kunskapsfältet. Kursen består av fyra delkurser om 7,5 hp.

Denna kurs ges endast inom program och kan ej sökas som fristående kurs.