Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Politik och förvaltning I

Kursen ger en bred introduktion till statsvetenskap och offentlig förvaltning samt en översikt av centralapolitiska och förvaltningspolitiska begrepp. I kursen behandlas demokratiteorier och centrala teman kopplade till demokrati, centrala institutioner och processer i svensk politik och förvaltning.

De politiska fenomenens inbördes sammanhang och samband behandlas genom jämförande studier mellan olika politiska system. Inom kursen introduceras grundläggande kunskaper om centrala europeiska institutioner och den europeiska integrationsprocessen samt grunder i internationell politik.

 • Kursupplägg

  Kursen består av fyra delkurser.

  Delkurser

  Demokrati och samhälle, 7,5 hp

  Förvaltning och förvaltningspolitik I, 7,5 hp

  Komparativ politik, 7,5 hp

  Internationell politik, 7,5 hp

  Undervisning

  Kursen baseras på föreläsningar och seminarier.

  Examination

  Examinationsformerna varierar beroende på delkurs. Tre olika examinationsformer tillämpas: salskrivning, hemtentamen och inlämningsuppgifter.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Kontakt