Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Samhällsvetenskapliga analysinriktningar och studier av makt

Syftet med kursen är att ge masterstudenter fördjupad insikt om ett antal centrala samhällsvetenskapliga analysinriktningar samt fördjupad förståelse av hur politik kan förstås - både uttalat och underförstått - och studeras med utgångspunkt i dessa analysinriktningar.

Studenterna ska nå en fördjupad förståelse av hur olika teoretiska och empiriska studier mer eller mindre präglas eller påverkas av valet av analysinriktning. De centrala analysinriktningarna är: rational choice, institutionalism, feminism, konstruktivism samt normativ teori.