Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Samhällsvetenskapliga analysinriktningar och studier av makt

Syftet med kursen är att ge masterstudenter fördjupad insikt om ett antal centrala samhällsvetenskapliga analysinriktningar samt fördjupad förståelse av hur politik kan förstås - både uttalat och underförstått - och studeras med utgångspunkt i dessa analysinriktningar.

Studenterna ska nå en fördjupad förståelse av hur olika teoretiska och empiriska studier mer eller mindre präglas eller påverkas av valet av analysinriktning. De centrala analysinriktningarna är: rational choice, institutionalism, feminism, konstruktivism samt normativ teori.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftlig hemtentamen.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Magnus Reitberger

  Studievägledare
  studievagledare@statsvet.su.se

  Studentexpeditionen
  studentexpedition@statsvet.su.se