Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Yrkesförberedande praktik i statsvetenskap

Kursen syftar till att ge studenten möjlighet att tillämpa sina kunskaper och färdigheter i statsvetenskap på praktiskt arbete inom företag, offentlig förvaltning och andra organisationer, samt ge en kort men kvalificerad kontakt med arbetslivet.

Under praktiken ges fortlöpande handledning.