Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Samhällsvetenskapliga analysinriktningar och studier av makt, på engelska

Syftet med kursen är att ge masterstudenter fördjupad insikt om ett antal centrala samhällsvetenskapliga analysinriktningar samt fördjupad förståelse av hur politik kan förstås - både uttalat och underförstått - och studeras med utgångspunkt i dessa analysinriktningar.

Studenterna skall nå en fördjupad förståelse av hur olika teoretiska och empiriska studier mer eller mindre präglas eller påverkas av valet av analysinriktning. Decentrala analysinriktningarna är: rational choice, institutionalism, feminism, konstruktivism samt normativteori.

Undervisningsspråk är engelska. För mer information om kursen se den engelska sidan.