Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Jämlikhetens politik

  • 7,5 hp

Syftet med kursen är att erbjuda studenterna en möjlighet till kritisk granskning av olika föreställningar om jämlikhet samt av de konkreta policy implikationerna av dessa föreställningar.

Kursen är strukturerad i tre teman som täcker en tredjedel av kursen var: Demokrati och jämlikhet; fördelning och jämlikhet; samt kultur och jämlikhet. Huvudsakligt fokus riktas mot samtida bidrag till debatten om dessa teman, och i synnerhet mot de konkreta policyimplikationerna av dessa bidrag.