Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Jämlikhetens politik

Syftet med kursen är att erbjuda studenterna en möjlighet till kritisk granskning av olika föreställningar om jämlikhet samt av de konkreta policy implikationerna av dessa föreställningar.

Kursen är strukturerad i tre teman som täcker en tredjedel av kursen var: Demokrati och jämlikhet; fördelning och jämlikhet; samt kultur och jämlikhet. Huvudsakligt fokus riktas mot samtida bidrag till debatten om dessa teman, och i synnerhet mot de konkreta policyimplikationerna av dessa bidrag.

Undervisningsspråk är engelska. För mer information om kursen se den engelska sidan.