Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Miljöpolitik - styrning och policy från lokalt till globalt

Denna kurs syftar till att ge en fördjupad inblick i den samtida forskningen om miljöpolitik. Kursen söker analysera och diskutera vad den miljöpolitiska forskningen har att säga om orsakerna till miljöproblem, men försöker framförallt förstå den politiska dynamiken som är involverad i lösningen av miljöproblem.

Kursen tar upp forskning om normativa aspekter av miljöproblem, naturresurshantering på lokal nivå, komparativa studier av miljöpolitisk prestanda, diffusion av miljöpolicys mellan olika länder, teorier om staten och marknadens roll i miljöproblematiken, miljöpolitik på internationell och regional nivå, samt gröna sociala rörelser och partier.

Undervisningsspråk är engelska. För mer information se den engelska sidan.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisning består av seminarier.

  Examination

  Kursen examineras genom två skriftliga inlämningsuppgifter i form av PM.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Sanna Lundquist

  Studievägledare
  studievagledare@statsvet.su.se

  Studentexpeditionen
  studentexpedition@statsvet.su.se