Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Global och regional styrning

Allt större politisk makt vilar idag hos organisationer för global och regional governance, som Förenta nationerna, Världshandelsorganisationen och Europeiska unionen. Kursen belyser orsakerna till, formerna för, och konsekvenserna av global och regional governance i internationell politik.

Den ger en introduktion till konkurrerande teorier i studiet av global och regional governance, och förklarar hur dessa teorier ger upphov till olika tolkningar om relationen mellan makt, effektivitet och legitimitet i global och regional governance. Kursen problematiserar relationen mellan stater, internationella organisationer och icke-statliga organisationer, såväl som relationen mellan rätt och politik. Tematiskt belyser kursen governance inom områden som handel, utveckling, produktion, säkerhet, mänskliga rättigheter, miljö och regional integration.

Undervisningsspråk är engelska. För mer information se den engelska sidan.