Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Internationell säkerhetspolitik

  • 7,5 hp

Denna kurs syftar till att bistå studenter med kunskap om internationella säkerhetspolitiska frågor.

Eftersom detta är ett brett forskningsfält, så avgränsas kursens fokus till nutida säkerhetshot i form av mellanstatliga konflikter med och utan kärnvapen, inbördeskrig, terrorism, och gränsöverskridande kriminalitet. Kursen diskuterar trender i politiskt våld och hur forskning har analyserat detta, med en fokus på både orsaker till samt hantering av dessa säkerhetshot.