Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Internationell säkerhetspolitik

Denna kurs syftar till att bistå studenter med kunskap om internationella säkerhetspolitiska frågor.

Eftersom detta är ett brett forskningsfält, så avgränsas kursens fokus till nutida säkerhetshot i form av mellanstatliga konflikter med och utan kärnvapen, inbördeskrig, terrorism, och gränsöverskridande kriminalitet. Kursen diskuterar trender i politiskt våld och hur forskning har analyserat detta, med en fokus på både orsaker till samt hantering av dessa säkerhetshot.

Undervisningsspråk är engelska. För mer information se den engelska sidan.