Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Internationell säkerhetspolitik

Denna kurs syftar till att bistå studenter med kunskap om internationella säkerhetspolitiska frågor.

Undervisningsspråk är engelska. För mer information se den engelska sidan.

 • Kursupplägg

  Examination

  Kursen examineras genom två skriftliga hemtentamina.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Kursansvarig lärare

  Niklas Heijl Bremberg

  Studievägledare
  studievagledare@statsvet.su.se

  Studentexpeditionen
  studentexpedition@statsvet.su.se