Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Jämförande förvaltning och förvaltningspolitik

Kursen syftar till en fördjupad belysning av den offentliga förvaltningen i olika länder inklusive den sub- nationella nivån samt övernationella organisationer avseende empiriska förhållanden, traditioner och aktuella diskussioner.

Kursen ger också fördjupade kunskaper om det förvaltningspolitiska reformarbetet och utvecklingen i olika länder, på olika förvaltningspolitiska nivåer samt i övernationella organisationer.