Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Offentliga organisationer och deras omvärld

Kursen syftar till att ge en fördjupad insikt om samspelet mellan offentliga organisationer och deras omvärld.

Handling i organisationer kan inte enbart förstås som en konsekvens av ledning. Omständigheter och händelser i organisationers omvärld har också stor betydelse. Det finns gott om inflytelserika idéer, på lokal, nationell och internationell nivå, om hur organisationer bör vara och hur de bör agera, och dessa idéer kan vara svåra att motstå. Kursen handlar om sådana idéer: deras karaktär, hur de sprids, hur de mottas och formar organisationer, men också om hur organisationer försöker påverka idéerna i deras omvärld.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier med obligatorisk närvaro.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftlig hemtentamen.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt