Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Institutioner och politisk kultur i Sverige

Kursen syftar till att ge en vidare beläsenhet inom svensk politik inom följande områden: politisk idéhistoria, politisk kultur, demokrati och författningspolitik.

Teman som berörs är olika utmaningar som svensk demokrati idag möter, inte minst de problem som gör att partiväsendet och parlamentarismen är under förändring.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier och en inledande föreläsning.

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift i form av PM.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Tommy Möller

  Studievägledare
  studievagledare@statsvet.su.se

  Studentexpeditionen
  studentexpedition@statsvet.su.se