Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Institutioner och politisk kultur i Sverige

Kursen syftar till att ge en vidare beläsenhet inom svensk politik inom följande områden: politisk idéhistoria, politisk kultur, demokrati och författningspolitik.

Teman som berörs är olika utmaningar som svensk demokrati idag möter, inte minst de problem som gör att partiväsendet och parlamentarismen är under förändring.