Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Analys av demokrati

Syftet med kursen är att ge masterstudenter fördjupade kunskaper och förståelse av demokrati och demokratibegreppet i såväl teoretiska som praktiska sammanhang i syfte att öka deltagarnas förmåga att bedöma förekomsten och den normativa betydelsen av demokrati i konkreta politiska kontexter.

Undervisningsspråk är engelska. Se den engelska sidan för mer information om kursen.