Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Analys av demokrati

Syftet med kursen är att ge masterstudenter fördjupade kunskaper och förståelse av demokrati och demokratibegreppet i såväl teoretiska som praktiska sammanhang i syfte att öka deltagarnas förmåga att bedöma förekomsten och den normativa betydelsen av demokrati i konkreta politiska kontexter.

Undervisningsspråk är engelska. Se den engelska sidan för mer information om kursen.