Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Miljö och lokalsamhälle

Kursen behandlar lokalsamhällen och olika typer av sociala gemenskaper som spelar en central roll i förvaltning av naturresurser och markområden på landsbygden och i städer.

I dagens alltmer globaliserade värld förlorar dock ofta lokalsamhällen kontroll över resursbasen, exempelvis genom att aktörer utifrån överutnyttjar eller exproprierar tidigare gemensamma naturresurser eller att extrema väderförhållanden med långvarig torka kan omöjliggöra tidigare former av odling och boskapsskötsel. I vissa delar av världen har sådana förändringar tvingat vissa grupper i samhället att säsongsvis eller mer permanent migrera till de växande storstäderna eller till andra länder.

Kursen ger fördjupade kunskaper i lokalsamhällets plats och roll i en föränderlig värld. Den behandlar de hinder och möjligheter som lokalsamhället och mindre sociala gemenskaper har för att förvalta resurser och skapa långsiktigt hållbara samhällen. Miljöförstöring, utsläpp och olika former av negativ miljöpåverkan är inte jämnt fördelat över världen och kursen undersöker denna miljöpåverkans och resursanvändningens politiska och kulturella geografi över tid och rum. Kursen behandlar olika teoretiska perspektiv medutgångspunkt i ett antal konkreta fallstudier.