Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Utvecklingsmål i Asien

Kursen syftar till att bibringa kunskaper om politisk, ekonomisk och social utveckling i Asien. Det specifikasyftet är att studera de mål för utveckling som satts upp för regionen och i vilken grad dessa uppnåtts.

Geografiskt så är kursen inriktad på Syd- och Sydostasien men jämförelser görs med andra delar av Asien. Särskilt vikt ges till de problem som uppstår i planering och implementering, de faktiska hindren för en hållbar utveckling.

Kursen ges på engelska, mer information finns på den engelska sidan.

  • Schema

    Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.