Go to this page on our english site

Statsvetenskap II

 • 30 hp

Statsvetenskap II ger dig fördjupade kunskaper om statsvetenskapliga perspektiv och angreppssätt samt aktuella forskningsfrågor.

Studenter som sitter och pluggar.
Foto: Viktor Gårdsäter.

Kursen ger dig kunskap om att kritiskt granska politiska fenomen. Dessutom får du välja mellan ett antal olika specialområden att fördjupa dig i.

 • Kursupplägg

  Kursen består av fyra delkurser.

  Delkurser

  Perspektiv på politik, 7,5 hp
  Delkursen behandlar teorins roll i samhällsvetenskapliga studier och ger kännedom om inflytelserika teoretiska traditioner. Vidare ger kursen kännedom om hur teorier används och kommer till uttryck i empiriska studier. Syftet med kursen ar att ge insikter i hur teori påverkar ämnesval, formulering av forskningsfrågor, studiedesign samt vilket slags resultat som kan förväntas.

  Att studera demokrati, 7,5 hp
  Syftet med delkursen är att ge insikter om hur demokrati kan definieras, varför demokrati kan anses önskvärt, vilka demokratimodeller som existerar och hur demokrati kan förstås i olika politiska sammanhang, t.ex. i internationellt samarbete. Delkursen ger också kunskaper om hur och varför demokrati sprids, upprätthålls eller undergrävs i ett globalt perspektiv.

  Specialkurs, 7,5 hp
  Information om valbara specialkurser publiceras senast två månader före kursstart.

  Specialkurs, 7,5 hp
  Information om valbara specialkurser publiceras senast två månader före kursstart.

  Undervisning

  Kursen baseras på föreläsningar och seminarier.

  Examination

  Samtliga kurser examineras genom skriftlig hemtentamen.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

Hitta fler utbildningar

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen