Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Statsvetenskap II

Statsvetenskap II ger dig fördjupade kunskaper om statsvetenskapliga perspektiv och angreppssätt samt aktuella forskningsfrågor.

Studenter som sitter och pluggar.
Foto: Viktor Gårdsäter.

Kursen ger dig kunskap om att kritiskt granska politiska fenomen. Dessutom får du välja mellan ett antal olika specialområden att fördjupa dig i.