Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Jämförande politik

Den här kursen är den tredje kursen inom kurspaketet Statsvetenskap I och ges således under terminsdel C. Kursen är därav inte sökbar utan kan endast läsas av studenter antagna till Statsvetenskap I - kurspaket (SVS010) eller termin 2 inom Kandidatprogram i statsvetenskap och offentlig styrning.

Delkursen ger en introduktion till komparativ politik som studiefält. Olika politiska system presenteras, diskuteras och jämförs. Frågor kring såväl identitet som nationalstaters position i ett globalt sammanhang diskuteras. Delkursen inkluderar en introduktion till komparativ metod samt källor till kunskaper om politiska system.