Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Internationell politik

Den här kursen är den fjärde kursen inom kurspaketet Statsvetenskap I och ges således under terminsdel D. Kursen är därav inte sökbar utan kan endast läsas av studenter antagna till Statsvetenskap I - kurspaket (SVS010) eller termin 2 inom Kandidatprogram i statsvetenskap och offentlig styrning.

Kursen ger en introduktion till forskningsområdet internationell politik, internationella konflikter och internationellt samarbete. Teoretiska perspektiv och begrepp i studiet av internationell politik behandlas, liksom system- och aktörsperspektiv i analyser av internationell politik. Delkursen tar även upp internationella konflikter och samarbete i internationell politik under 1900-talet, samt utvecklingsfrågor och internationell politisk ekonomi. EU som global aktör, internationella organisationers uppbyggnad och arbetssätt, samt förändringstendenser i det internationella systemet, är också något som tas upp.