Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Översättning I

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av kommunikation i tal och skrift utifrån ett flerkulturellt perspektiv. Du studerar skillnader mellan talad och skriven kommunikation och får insikter i tolkningens och översättningens villkor samt översättningens specifika förutsättningar och tekniker.

Du kommer också att få viss praktisk förtrogenhet med olika textgenrer och kommunikationssituationer, framförallt ur ett översättningsperspektiv.

 • Kursen innehåller förutom teoretiska delkurser också färdighetskurser, där du övar översättning.
 • Kursen förbereder för en fortsatt översättarutbildning på akademisk nivå.
 • Kursen ger en introduktion till kommunikation över kulturgränser i allmänhet och till översättning och tolkning i synnerhet.
 • Kursupplägg

  HT21 Kursbeskrivning med betyg, litteratur TTA111 dk Kommunikation i ett flerkulturellt perspektiv (303 Kb)

  HT21 Kursbeskrivning med betyg, litteratur TTA111 dk Översättning i teori och praktik I (272 Kb)

  HT21 Kursbeskrivning med betyg, litteratur TTA111 dk Översättningens och tolkningens villkor (316 Kb)

  HT21 Kursbeskrivning med betyg, litteratur TTA111 dk Yrkesteknik (242 Kb)

  Delkurser

  Kommunikation i ett flerkulturellt perspektiv, 5 hp

  Delkursen behandlar dels förhållandet mellan språk, kommunikation och kultur ur ett språkvetenskapligt perspektiv och dels språksituationen i Sverige ur olika synvinklar. Delkursen innehåller momenten språkvetenskapliga perspektiv, svenskans ställning i Sverige och i världen, minoritetsspråk i Sverige och grundläggande skillnader mellan tal och skrift.

  Översättningens och tolkningens villkor, 10 hp

  Delkursen tar upp centrala frågeställningar inom översättningens och tolkningens område ur översättningsvetenskapligt etablerade perspektiv samt sätter in översättar- och tolkverksamheter i vidare kulturella och sociala sammanhang. Delkursen innehåller även praktiska övningar på översättningens ocht olkningens områden. I övningarna är det ena språket alltid svenska.

  Yrkesteknik, 5 hp

  Delkursen är en introduktion till översättares yrkesliv. Delkursen beskriver yrkestekniska tillvägagångssätt inom översättningens område, tränar informationssökning samt orienterar om CAT-verktyg, maskinöversättning, filhantering och datasäkerhet.

  Översättning i teori och praktik I, 10 hp

  Delkursen ger praktisk förtrogenhet med några centrala typer av översättning och introducerar grundläggande principer för informationssökning ur ett översättningsperspektiv. Delkursen förmedlar vidare insikter i översättningsprocessen och utvecklar analysförmågan av centrala element i översättningssituationen.

  Undervisning

  Kommunikation i ett flerkulturellt perspektiv, 5 hp

  Undervisning sker i form av obligatoriska seminarier.

  Översättningens och tolkningens villkor, 10 hp

  Undervisning sker i form av föreläsningar och obligatoriska seminarier.

  Yrkesteknik, 5 hp

  Undervisning sker i form av obligatoriska föreläsningar och seminarier.

  Översättning i teori och praktik I, 10 hp

  Undervisning sker i form av obligatoriska seminarier.

  Examination

  Se kursplanen.

  Examinator

  HT21 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 3) (774 Kb)

  VT22 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 2) (707 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se kursbeskrivningen under Kursupplägg, ovan.

 • Kontakt

  Studievägledning/utbildningsadministration – Tolkning
  Studievägledning/utbildningsadministration – Översättning