Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Översättning I

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av kommunikation i tal och skrift utifrån ett flerkulturellt perspektiv. Du studerar skillnader mellan talad och skriven kommunikation och får insikter i tolkningens och översättningens villkor samt översättningens specifika förutsättningar och tekniker.

Du kommer också att få viss praktisk förtrogenhet med olika textgenrer och kommunikationssituationer, framförallt ur ett översättningsperspektiv.

  • Kursen innehåller förutom teoretiska delkurser också färdighetskurser, där du övar översättning.
  • Kursen förbereder för en fortsatt översättarutbildning på akademisk nivå.
  • Kursen ger en introduktion till kommunikation över kulturgränser i allmänhet och till översättning och tolkning i synnerhet.