Översättning I, 30 hp

Om kursen

Den här kursen vänder sig till dig som är intresserad av kommunikation i tal och skrift i ett flerkulturellt perspektiv. Du studerar skillnader mellan talad och skriven kommunikation och får insikter i översättningens och tolkningens villkor samt i översättningens specifika förutsättningar och tekniker. Kursen innehåller både teoretiska moment och färdighetsmoment och förbereder för en fortsatt översättarutbildning. Mycket goda kunskaper i svenska och det språk du vill arbeta med förutsätts. Språkstudier ingår inte i kursen. Du bör välja att översätta till ditt starkaste språk.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen