Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Fackspråk och terminologi

Kursen ger en introduktion till studiet av fackspråk och terminologi. Skillnaden mellan fackspråk och allmänspråk tematiseras ur olika synvinklar, och i kursen behandlas strukturella, stilistiska och funktionella kännetecken för fackspråk. Speciellt fokus läggs på ekonomins och juridikens teknolekter.

Student sitter med lagbok och laptop. Foto: Jens Olof Lasthein
Foto: Jens Olof Lasthein

Vidare behandlar vi terminologilärans och terminologiarbetets grunder. Kursen ger även erfarenhet av att arbeta med terminologiprojekt och att skapa termordlistor framför allt inom ekonomi och juridik.