Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fackspråk och terminologi

  • 7,5 hp

Kursen ger en introduktion till studiet av fackspråk och terminologi. Skillnaden mellan fackspråk och allmänspråk tematiseras ur olika synvinklar, och strukturella, stilistiska och funktionella kännetecken för fackspråk behandlas. Särskilt fokus läggs på ekonomins och juridikens teknolekter. Vidare behandlas terminologilärans och terminologiarbetets grunder och du lär dig skapa termordlistor inom ekonomi och juridik.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.