Översättningsvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp

Om kursen

Kursen riktar sig till dig som är intresserad av centrala frågeställningar, teorier och metoder inom översättningsvetenskapen, det vill säga forskningen om tolkning och översättning. Kursen ger insikter i översättningsvetenskapens historiografi, den lingvistiskt och kognitivt orienterade översättningsvetenskapen och det deskriptiva översättningsvetenskapliga paradigmet.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen