Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Översättningsvetenskaplig teori och metod

Kursen riktar sig till dig som är intresserad av centrala frågeställningar, teorier och metoder inom översättningsvetenskapen, det vill säga forskningen om tolkning och översättning.

Kursen ger insikter i översättningsvetenskapens historiografi, den lingvistiskt och kognitivt orienterade översättningsvetenskapen och det deskriptiva översättningsvetenskapliga paradigmet.

 • Kursupplägg

  HT21 Kursbeskrivning med betyg och litteratur TTA623 Översättningsvetenskaplig teori och metod (333 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av obligatoriska föreläsningar och seminarier.

  Examination

  Se kursplanen.

  Examinator

  HT21 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 3) (774 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se Kursbeskrivningen under Kursupplägg, ovan.

 • Kontakt

  Studievägledning/utbildningsadministration – Tolkning
  Studievägledning/utbildningsadministration – Översättning