Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Översättningsvetenskaplig teori och metod

Kursen riktar sig till dig som är intresserad av centrala frågeställningar, teorier och metoder inom översättningsvetenskapen, det vill säga forskningen om tolkning och översättning.

Kursen ger insikter i översättningsvetenskapens historiografi, den lingvistiskt och kognitivt orienterade översättningsvetenskapen och det deskriptiva översättningsvetenskapliga paradigmet.