Go to this page on our english site

Översättningsvetenskaplig teori och metod

  • 7,5 hp

Kursen riktar sig till dig som är intresserad av centrala frågeställningar, teorier och metoder inom översättningsvetenskapen, det vill säga forskningen om tolkning och översättning. Kursen ger insikter i översättningsvetenskapens historiografi, den lingvistiskt och kognitivt orienterade översättningsvetenskapen och det deskriptiva översättningsvetenskapliga paradigmet.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.
Hitta fler utbildningar

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen