Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Maskinöversättning

Kursen ger en introduktion till maskinöversättning. Maskinöversättningens historia och utveckling behandlas mot språkvetenskaplig och teknisk bakgrund samt mot bakgrund av behovet av maskinöversättning i ett geopolitiskt och kommersiellt perspektiv.

Kursen behandlar skillnader mellan olika principer för maskinöversättning samt dagens tillämpning av maskinöversättning inom språkindustrin. Vidare ger kursen en överblick över dagens forskningsläge och en utblick över utvecklingen av maskinöversättning mot bakgrund av utvecklingen inom artificiell intelligens (AI). Kursen innehåller även ett praktiskt moment i form av en kortfattad tillämpning av maskinöversättning i ett modernt översättningsverktyg.

 • Kursupplägg

  Våren 2022 Kursbeskrivning Maskinöversättning (295 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av obligatoriska föreläsningar och seminarier.

  Examination

  Se kursplanen.

  Examinator

  HT21 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 3) (774 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se kursbeskrivning under Kursupplägg, ovan.

 • Kontakt

  Studievägledning/utbildningsadministration – Tolkning
  ledig