Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Översättning och samhälle

Kursen består av tre moment: 1) översättningens historia, 2) översättningsmarknaden och 3) översättningsetik. Samtliga moment utgår från ett diakront perspektiv och diskuterar etiska frågor relaterade till översättningsområdet.

Momentet översättningens historia ger en inblick i hur översättningsverksamheten fungerat som en språkformande kraft i det svenska samhället.

Momentet översättningsmarknaden ger en överblick över hur den svenska översättningsmarknaden för både skönlitterära texter och facktexter utvecklats och fungerar idag.

Momentet översättningsetik diskuterar etiska förhållningssätt för aktörer verksamma inom översättningsområdet.