Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Översättning och samhälle

Kursen ges på termin 1 på Masterprogram i översättning och består av tre moment: översättningens historia, översättningsmarknaden och översättningsetik. Samtliga moment utgår från ett diakront perspektiv och diskuterar etiska frågor relaterade till översättningsområdet.

 • Momentet översättningens historia ger en inblick i hur översättningsverksamheten fungerat som en språkformande kraft i det svenska samhället.
 • Momentet översättningsmarknaden ger en överblick över hur den svenska översättningsmarknaden för både skönlitterära texter och facktexter utvecklats och fungerar idag.
 • Momentet översättningsetik diskuterar etiska förhållningssätt för aktörer verksamma inom översättningsområdet.

Masterprogram i översättning

 

 • Kursupplägg

  HT21 Kursbeskrivning med betyg och litteratur TTA632 Översättning och samhälle (364 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av obligatoriska föreläsningar och seminarier.

  Examination

  Se kursplanen.

  Examinator

  HT21 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 3) (774 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema TTA632 HT 2021 Dagtid 50 %

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se kursbeskrivningen under Kursupplägg, ovan.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studievägledning/utbildningsadministration – Tolkning
  Studievägledning/utbildningsadministration – Översättning