Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tolkning – masterkurs

Tolkning – magisterkurs ges termin 4 på Masterprogram i tolkning, inriktning tolkning. Inom ramen för kursen genomför du ett självständigt examensarbete med någon översättningsvetenskaplig frågeställning, och du har möjlighet att använda en längre egen tolkning som datamaterial.

Inom ramen för kursen genomför du ett självständigt examensarbete med någon översättningsvetenskaplig frågeställning, och du har möjlighet att använda en längre egen tolkning som datamaterial. Du får instruktioner i akademiskt skrivande samt om den forskning som bedrivs på institutionen. Dessutom ingår schemalagda seminarier i uppsatsskrivande och diskussion av examensarbeten. Kursen avslutas med oppositionsseminarier, där du lägger fram och försvarar ditt examensarbete samt opponerar på en annan students examensarbete.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.