Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Avancerade forskningsmetoder inom teatervetenskapen

Den här kursen ingår i det internationella masterprogrammet i teatervetenskap.