Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kulturpolitik och management

Kursen ger en introduktion i ämnesområdet kulturpolitik och förvaltning. Studenterna förvärvar kunskaper om ekonomi, förvaltning, styrning och kommunikation inom teatern. Kursen behandlar frågor som finansiering, PR, publikutveckling samt teater och det offentliga rummet.

Undervisningen sker i form av seminarier, föreläsningar och gruppövningar. Undervisningen sker på engelska och är obligatorisk.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.