Kulturpolitik och management, 7,5 hp

Om utbildningen

Kursen ger en introduktion i ämnesområdet kulturpolitik och förvaltning. Studenterna förvärvar kunskaper om ekonomi, förvaltning, styrning och kommunikation inom teatern. Kursen behandlar frågor som finansiering, PR, publikutveckling samt teater och det offentliga rummet.

Undervisningen sker i form av seminarier, föreläsningar och gruppövningar. Undervisningen sker på engelska och är obligatorisk.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen