Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Självständigt arbete inom förskoledidaktik - kurs inom ULV-projektet

Kursen ingår i Utländska lärares vidareutbildning (ULV) med inriktning Förskoledidaktik, termin 4.

I kursen ingår att genomföra ett självständigt arbete. Det innebär att du genomför en mindre studie eller ett projekt med anknytning till lärarprofessionen. Problemställningen ska vara knuten till forsknings- och utvecklingsarbeten inom det förskoledidaktiska området. Arbetet presenteras och försvaras vid ett seminarium där en annan student granskar ditt arbete. I kursen ingår även att kritiskt granska en annan students självständiga arbete. Under kursen får du handledning av en lärare/forskare inom ämnet.