Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Sociala relationer i skolan: VAL

Kursen ges inom VAL-projektet mot grundlärar- eller ämneslärarexamen.

Kursen behandlar skolan som en arena för social interaktion. Kursen uppmärksammar olika typer av relationer som aktualiseras i skolarbetet: barns och ungas relationer till varandra samt relationer mellan lärare, elever och föräldrar. Kursen behandlar vidare föreställningar om normalitet och avvikelser, diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Särskild vikt läggs vid kommunikationens betydelse för utveckling och lärande och hur problem kan identifieras och hanteras i ett tidigt skede, samt ledarskapets betydelse för dessa processer. Under kursen behandlas också barnperspektiv, barns delaktighet och barns rättigheter.

 • Kursupplägg

  Kursen ges både höst- och vårterminer på deltid (50%).

  VT21: v. 12-22 (23/3 - 5/6)

  HT21: v. 44-2 (1/11 - 16/1)

  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Kursbeskrivning UB10VU VT21 (210222) (637 Kb)

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen.

  Undervisning

  Kursen består av föreläsningar, lärarledda seminarier, grupparbeten samt självstudier av olika sorters texter.

  Studieplaneringen i Athena visar hur undervisningen är uppbyggd. Där anges också om du behöver förbereda dig inför undervisningstillfällena, exempelvis genom att läsa viss litteratur eller göra en uppgift.

   

   

  Examination

  Examinationstillfälle VT21

  4 juni 2021

  Omexaminationstillfälle VT21

  19 augusti 2021

  Examinator

  Vårterminen 2021: René Rosales, e-post: rene.leon-rosales@buv.su.se

  Josefine Krigh, e-post: josefine.krig@buv.su.se
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel behörighet, registrering eller Athena m.m., kontakta kursadministratören.

  Kursansvariga: 

  René Rosales, e-post: rene.leon-rosales@buv.su.se

  Josefine Krigh, e-post: josefine.krig@buv.su.se

  Kursadministratör: Norah Shagir, e-post: norah.shagir@buv.su.se