Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Sociala relationer i skolan: VAL

Kursen ges inom VAL-projektet mot grundlärar- eller ämneslärarexamen.

Kursen behandlar skolan som en arena för social interaktion. Kursen uppmärksammar olika typer av relationer som aktualiseras i skolarbetet: barns och ungas relationer till varandra samt relationer mellan lärare, elever och föräldrar. Kursen behandlar vidare föreställningar om normalitet och avvikelser, diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Särskild vikt läggs vid kommunikationens betydelse för utveckling och lärande och hur problem kan identifieras och hanteras i ett tidigt skede, samt ledarskapets betydelse för dessa processer. Under kursen behandlas också barnperspektiv, barns delaktighet och barns rättigheter.

 • Kursupplägg

  Kursen ges både höst- och vårterminer på deltid (50%).

  VT23: 28/3 - 1/6

  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen:

  Kursbeskrivning UB10VU VT23 (218 Kb)

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen.

  Undervisning

  Kursen består av föreläsningar, lärarledda seminarier, grupparbeten samt självstudier av olika sorters texter.

  Studieplaneringen i Athena visar hur undervisningen är uppbyggd. Där anges också om du behöver förbereda dig inför undervisningstillfällena, exempelvis genom att läsa viss litteratur eller göra en uppgift.

   

   

  Examination

  Examinationstillfälle VT23

  Anvisningar för hemtentamen publiceras 9.00 måndag 29 maj 2023 och ditt svar lämnas i Athena i anvisad mapp senast 17.00 torsdag 1 juni.

  Omexaminationstillfälle VT23

  Reglerna för omexamination framgår av kursplanen. Nästkommande omexamination publiceras 9.00 måndag den 14 augusti och lämnas in senast torsdag den 17 augusti kl. 17.00. Student anmäler önskemål om omexamination till kursadministratör senast den 4 augusti.

  Examinator

  Vårterminen: Susan Lindholm e-post: susan.lindholm@buv.su.se


   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema UB10VU VT23

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel behörighet, registrering eller Athena m.m., kontakta kursadministratören.

  Kursansvarig: Susan Lindholm, e-post: susan.lindholm@buv.su.se

  Kursadministratör: Mattias Olsson, e-post: mattias.olsson@buv.su.se