Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Utvecklingsvetenskap i förskoledidaktik

Kursen ingår i Masterprogrammet i förskoledidaktik termin 2. Kursen behandlar aktuell forskning om villkoren för barns utveckling och lärande i förskolan och hur vetenskapliga metoder kan bidra till en förskolepraktik som främjar barns utveckling och lärande.

Syftet är att ge en grundläggande orientering inom det tvärvetenskapliga fältet utvecklingsvetenskap) dess betydelse för ämnet förskoledidaktik och tillämpning i förskolans kontext. 
Kursen tar sin utgångspunkt i ett relationellt utvecklingssystemperspektiv vilket innebär att all förändring förstås inom ramen för komplexa system där många faktorer samverkar och påverkar villkoren för varje barns utveckling och lärande. 
Kursen behandlar grundläggande kunskapsteoretiska antaganden samt teorier om barns utveckling och lärande. I kursen fokuseras också forskningsmetoder som används för att förstå och förklara barns utveckling och lärande med fokus på interventionsstudier i förskolan.