Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Fritidshemspedagogik II: Språk och matematik genom multimodala lärprocesser

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp, termin 2.

Kursen behandlar olika utforskande multimodala arbetssätt med fokus på fritidshemspedagogiskt arbete med språk och matematik samt användande av IKT.

 • Kursupplägg

  Kursen ges både höst- och vårterminer på heltid (100%).

  Höstterminen 2020: 3/12 2020-15/1 2021 (v. 49-02)

  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen.

  Kursbeskrivning HT20 (201030) (767 Kb)

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen.

  Undervisning

  Undervisningen består av workshops, föreläsningar, seminarier, projektarbeten och redovisningar.

  Examination

  Ordinarie examinationstillfällen HT20

  • Uppgift 1: Analys av intervju - inlämning 21 dec 2020
  • Uppgift 2: Individuell skriftlig uppgift - inlämning 15 jan 2021
  • Uppgift 3: Gestaltande redovisning - inlämning 13 jan 2021
  • PM delexamination: Pedagogisk planering - inlämning 15 jan 2021

  Omexaminationstillfällen HT20

  • Uppgift 1: Analys av intervju - inlämning 19 mar 2021
  • Uppgift 2: Individuell skriftlig uppgift - inlämning 19 mar 2021

  Examinator

  Elias Le Grand, e-post: elias.legrand@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll eller betygsrapportering kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör t.ex. antagning, registrering m.m. kontakta kursadministratören.

  Kursansvarig: Elias Le Grand, e-post: elias.legrand@buv.su.se

  Kursadministratör: Norah Shagir, e-post norah.shagir@buv.su.se