Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Etnografisk metod och analys

Kursen ingår i Masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap, termin 2.

Kursen introducerar etnografi med och om barn och unga. Den presenterar olika etnografiska traditioner och hur etnografi kan bedrivas i olika sammanhang. Kursen tar upp olika typer av etnografiska fältarbeten, och hur de kan tillämpas i en rad olika fält. Vidare diskuteras etnografi som insamlings- och analysmetod, med särskilt fokus på deltagande observation, och författandet av etnografisk text.

 • Kursupplägg

  Kursen ges på vårterminer på helfart (100%).

  VT21: 18/1-17/2
  VT20: 20/1-19/2

  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart.

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen.

  Undervisning

  Kursen är uppbyggd kring föreläsningar, seminarier samt självstudier.

  Studieplaneringen i Athena visar hur undervisningen är uppbyggd. Där anges också om du behöver förbereda dig inför undervisningstillfällena, exempelvis genom att läsa viss litteratur eller göra en uppgift.

  Examinator

  Vårterminen 2021: Camilla Rindstedt, e-post: camilla.rindstedt@buv.su.se

  Vårterminen 2020: Camilla Rindstedt, e-post: camilla.rindstedt@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör t.ex. antagning, registrering, betygsrapportering m.m. kontakta kursadministratören.

  Kursansvarig: Camilla Rindstedt, e-post: camilla.rindstedt@buv.su.se

  Kursadministratör: Manilla Ernst, e-post: manilla.ernst@buv.su.se