Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fritidshemspedagogik V: Utforskande ämnesarbete och samverkan i skolan

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp, termin 5.

Kursen fördjupar kunskap om olika utforskande multimodala arbetssätt med fokus på fritidshemspedagogiskt arbete med språk, matematik och naturvetenskap, samt användandet av IKT i fritidshemspedagogiskt arbete.

Förväntade studieresultat:

Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

 • visa en fördjupad kunskap om olika utforskande multimodala arbetssätt,
 • visa förmåga att kritiskt reflektera runt fritidshemspedagogiskt arbete med språk, matematik och naturvetenskap, samt
 • visa förmåga att inta ett medvetet och kritiskt förhållningssätt i användandet av digitala medel och miljöer.
 • Kursupplägg

  Kursen ges både höst- och vårtermin på heltid (100%).

  Höstterminen 2021: v. 33 - v. 40 (30/8-29/9)
  Vårterminen 2022: v. 3 - v. 7 (17/1-16/2)

  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart.

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, studiebesök, projektarbeten, utomhusaktiviteter,redovisningar samt inlämningsuppgifter.

  Studieplaneringen i Athena visar hur undervisningen är uppbyggd. Där anges också om du behöver förbereda dig inför undervisningstillfällena, exempelvis genom att läsa viss litteratur eller göra en uppgift.

  Examination

  Examination VT22:

  Tematiskt arbete:
  Individuell skriftlig uppgift: 10 februari kl 17 i rätt mapp på Athena. 
  Individuell muntlig uppgift: 14 februari förmiddag eller eftermiddag beroende på seminariegrupp.  

  Individuell skriflig uppgift: 11 februari kl17 i rätt mapp på Athena. 
   

  Omexaminationer

  Tematiskt arbete: 7 mars kl17 i avsedd mapp på Athena.

  Individuell skriflig uppgift: 7 mars kl17 i rätt mapp på Athena. 

  Anmälan dig till kursadministratören senast två veckor innan datum för omexamination.

  Examinator

  Höstterminen 2021: Magnus Kilger, magnus.kilger@buv.su.se

  Vårterminen 2022: Magnus Kilger, magnus.kilger@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll eller betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor, som rör tex antagning, registrering  mm, kontakta kursadministratören.

  Kursansvarig lärare: Magnus Kilger, e-post: magnus.kilger@buv.su.se

  Kursadministratör: Mattias Olsson, e-post: mattias.olsson@buv.su.se