Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fritidshemspedagogik V: Utforskande ämnesarbete och samverkan i skolan

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp, termin 5.

Kursen fördjupar kunskap om olika utforskande multimodala arbetssätt med fokus på fritidshemspedagogiskt arbete med språk, matematik och naturvetenskap, samt användandet av IKT i fritidshemspedagogiskt arbete.

Förväntade studieresultat:

Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

 • visa en fördjupad kunskap om olika utforskande multimodala arbetssätt,
 • visa förmåga att kritiskt reflektera runt fritidshemspedagogiskt arbete med språk, matematik och naturvetenskap, samt
 • visa förmåga att inta ett medvetet och kritiskt förhållningssätt i användandet av digitala medel och miljöer.
 • Kursupplägg

  Kursen ges både höst- och vårtermin på heltid (100%).

  Vårterminen 2021: v. 3 - v. 7 (18/1-17/2)
  Höstterminen 2020: v. 36 - v. 40 (31/8-30/9)

  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart.

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, studiebesök, projektarbeten, utomhusaktiviteter,redovisningar samt inlämningsuppgifter.

  Studieplaneringen i Athena visar hur undervisningen är uppbyggd. Där anges också om du behöver förbereda dig inför undervisningstillfällena, exempelvis genom att läsa viss litteratur eller göra en uppgift.

  Examination

  Examination VT21:

  Individuell skriftlig uppgift: 11 februari kl 12 (Grupp A), 12 februari kl12 (Grupp B) i rätt mapp på Athena. 

  Individuell muntlig uppgift: 12 eller 15 februari beroende på seminariegrupp.  

  Omexaminationer

  Skriftlig individuell uppgift: inlämning på Athena senast den 1 april kl. 17.00.

  Anmälan dig till kursadministratören senast två veckor innan datum för omexamination.

  Examinator

  Höstterminen 2020: Anna Gradin Franzén, anna.franzen@buv.su.se

  Vårterminen 2021: Linnéa Holmberg, linnea.holmberg@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll eller betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor, som rör tex antagning, registrering  mm, kontakta kursadministratören.

  Kursansvarig lärare: Linnéa Holmberg, linnea.holmberg@buv.su.se

  Kursadministratör: Emma Lundhag, e-post: emma.lundhag@buv.su.se