Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Sociala relationer i skolan: Grundlärare, fritidshem

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, termin 3.

Kursen behandlar skolan som en arena för social interaktion. Kursen  uppmärksammar olika typer av relationer som aktualiseras i skolarbetet och på fritidshem: barns relationer till varandra samt relationer mellan lärare, elever och elevernas föräldrar.

Kursen behandlar vidare föreställningar om normalitet och avvikelser, diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Särskild vikt läggs vid kommunikationens betydelse för utveckling och lärande och hur problem kan identifieras och hanteras i ett tidigt skede, samt ledarskapets betydelse för dessa processer.

Under kursen behandlas också barnperspektiv, barns delaktighet och barns rättigheter.

 

 

 • Kursupplägg

  Kursen ges både höst- och vårterminer på heltid (100%).

  VT21: vecka 3-7 (18/1 – 17/2)

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Kursbeskrivning VT21 UB214A (226 Kb)

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen. 

   

  Undervisning

  Kursen består av föreläsningar, lärarledda seminarier, grupparbeten samt självstudier av olika sorters texter.

  Under seminarierna presenterar studenterna uppgifter där teorier och analytiska begrepp från föreläsningar och kurslitteratur tillämpas.

  I seminarieuppgifterna ska studenterna analysera och problematisera barns och ungas sociala situation på fritidshemmet i relation till teoretiska perspektiv och begrepp som presenterats och diskuterats under kursen. De ska också diskutera hur lärare utifrån sin ledarfunktion kan hantera barns och ungas behov av stöd och utveckling.

  Seminarierna har obligatorisk närvaro.

  Frånvaro vid obligatoriska moment kan kompletteras enligt instruktioner i kursbeskrivningen.

  Examination

  Seminarieuppgifter, betygsskala U-G.

  Individuell skriftlig uppgift, betygsskala A-F

   

  Examinator

  Vårterminen 2021: Elias le Grand, e-post: elias.legrand@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

   

  Schema UB214A VT21

   

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur UB214A HT20

   

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll, seminarier, litteratur och undervisning eller betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare.

  Om du har studieadministrativa frågor om till exempel registrering, gruppindelning, lärplattformen Athena m.m. kontakta kursadministratören.

  Kursansvarig: Elias le Grand, e-post: elias.legrand@buv.su.se

  Examinator: Elias le Grand

  Kursadministratör: Malin Vestin, e-post: malin.vestin@buv.su.se

  Hitta till oss:


  Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen finner du vid campusområdet Frescatibackehusen, Svante Arrhenius väg 21 A.


  Svante Arrhenius väg 21 A, Google maps

  Campusområdet, Stockholms universitet


  Studentinformation:


  Studentexpedition vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
  Studie- och karriärvägledning för utbildningen