Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Sociala relationer i skolan: Grundlärare, fritidshem

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, termin 3.

Kursen behandlar skolan som en arena för social interaktion. Kursen  uppmärksammar olika typer av relationer som aktualiseras i skolarbetet och på fritidshem: barns relationer till varandra samt relationer mellan lärare, elever och elevernas föräldrar.

Kursen behandlar vidare föreställningar om normalitet och avvikelser, diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Särskild vikt läggs vid kommunikationens betydelse för utveckling och lärande och hur problem kan identifieras och hanteras i ett tidigt skede, samt ledarskapets betydelse för dessa processer.

Under kursen behandlas också barnperspektiv, barns delaktighet och barns rättigheter.